Πνευματική ιδιοκτησία – Copyright

Εικόνες ή άρθρα στο www.robroy.gr ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων.

Πρόσθετες εικόνες ή άρθρα στο www.robroy.gr είναι άμεσα διαθέσιμα στο Διαδίκτυο και πιστεύεται ότι είναι δημόσια.

Οι εικόνες ή τα άρθρα που δημοσιεύονται πιστεύεται ότι δημοσιεύονται σύμφωνα με τον Νόμο περί ορθής χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων.

Εάν πιστεύετε ότι ένα έργο πνευματικών δικαιωμάτων είναι διαθέσιμο στο www.robroy.gr με τέτοιο τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή παραβίαση συμφωνημένης άδειας ή συμβολαίου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας αυτό το email alieutis@gmail.com

Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία και θα αφαιρέσουμε αμέσως τις εικόνες ή τις εικόνες.

Για να βγείτε από τη λέξη, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να μοιραστείτε αυτόν τον σύνδεσμο με τους φίλους σας και στα κοινωνικά σας μέσα!